Demotywatory.pl

Pokaż panel
Szukaj
+
290 298
-

Komentarze ⬇⬇


Komentarze


Dodaj nowy komentarz Zamknij Dodaj obrazek
G guteks
+5 / 13

Śmierć nie istnieje. Pan Jezus pokonał śmierć.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar ~The___Atheist
+2 / 4

@guteks powiedz to mojemu dziadkowi. A nie, nie powiesz mu, bo nie żyje.
Za to Odyn pokonał lodowe olbrzymy. Widziałeś kiedyś lodowego olbrzyma?

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
R rokokokowa_kokota
+2 / 2

@guteks Jeżeli Jezus pokonał śmierć to apostoł Paweł nie mógłby napisać tych słów "Jako ostatni nieprzyjaciel ma zostać unicestwiona śmierć" zanotowanych w 1 Koryntian 15:26.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar iluminat
0 / 2

@guteks @rokokokowa_kokota
Zależy jak rozumieć śmierć. Śmierć może być rozumiana jako śmierć ciała, ciało umiera, zakopujemy je w ziemi. Zdaje się, że ateiści tylko taką śmierć pojmują. Jednak istnieje też śmierć o znaczeniu głębszym, śmierć jako niemożność zbawienia, wieczne potępienie, wieczne oddzielenie od Boga, jako zanurzenie w grzechu, dążenie do grzechu, zamysł grzechu. Fragment poniżej, sam za siebie mówi. Można powiedzieć, że mamy zawarte tutaj sedno sprawy, czyli Jezus Chrystus pokonał śmierć, w sensie, że umarł za grzechy ludzi, to znaczy, że dał możliwość zbawienia ludziom.

"Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli; Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma; Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską; albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa." - Rzymian 5:12-15.

"A teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez ewangelię," - 2 Tymoteusza 1:10. Ten werset mówi nam, że Jezus Chrystus zniszczył śmierć, więc i pokonał. To nie znaczy, że ciało nie doświadczy śmierci cielesnej, ale to, że śmierć cielesna nie jest śmiercią. Pismo mówi o takiej śmierci - zaśnięcie (1 Tesaloniczan 4:13). Bo co to za śmierć, skoro zmartwychwstaniemy i przejdziemy do żywota? Tyczy się to osób wierzących, tych Chrystusowych. Oczywiście niesprawiedliwi też zmartwychwstaną by stawić się na sąd - Dzieje Apostolskie 24:15. Jednakże nie ujrzą oni żywota. "A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie." - Daniela 12:2. "Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim." - Ew. Jana 3:36. Wszyscy ludzie zmartwychwstaną, jedni ku życiu, a inni ku śmierci.

"Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon; Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa." - 1 Koryntian 15:55-57. Zwycięstwo nad śmiercią, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który jednocześnie panuje nad śmiercią: "I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła." - Objawienie św. Jana 1:18.

Następny fragment mówi o tym, że śmierci całkowitej (ani grzechu, ani śmierci cielesnej) kiedyś nie będzie, ale to dopiero przed nami. "I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły." - Objawienie św. Jana 21:4.

Tutaj następny fragment, który potwierdza poprzednie fragmenty: "Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli." - Hebrajczyków 2:14-15.

Następny: "Bóg jest nam Bogiem zbawienia, Pan wszechmocny wybawia od śmierci." - Psalm 68:21. [1/2]

Odpowiedz Komentuj obrazkiem

Zmodyfikowano 1 raz. Ostatnia modyfikacja: 19 kwietnia 2017 o 21:29

avatar iluminat
0 / 0

@guteks @rokokokowa_kokota
Następny fragment wiele wyjaśnia w kwestii śmierci, czy ona istnieje czy nie. "My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci; kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego." - 1 Jana 3:14-15. Zatem śmierć istnieje, a Jezus Chrystus pokonał śmierć, zniszczył śmierć w sensie takim, że od tej chwili śmierć nie będzie już panowała nad nami, wierzącymi, a my nie musimy być już zanurzeni w grzechu, w śmierci, tylko poprzez łaskę możemy być zbawieni i pójść do żywota. Świat istnieje z perspektywy Boga, z perspektywy dobra, by wyłonić tych Chrystusowych, by moc Boga wygrała nad grzechem, nad śmiercią, by Pan Zastępów zwyciężył. I tak się stanie, już się dzieje powoli. Z tej perspektywy widać wyraźnie, że przez Jezusa możemy być zbawieni, czyli śmierć została pokonana, nie ma mocy nad nami, idziemy do żywota, jest szczęśliwe zakończenie. Jeśli komuś nie podoba się taki stan rzeczywistości, być może jest teraz po złej stronie ale nie chce być na przegranej pozycji, to ja mówię: hej, to przejdź na naszą stronę, na stronę Chrystusa ;]

Na koniec dodam jeszcze trzy ciekawe fragmenty dotyczące sprawy: "A takie jest to świadectwo. że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego. Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota." - 1 Jana 5:11-12.

"Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu." - 1 Jana 1:7.

"Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?" - Ew. Jana 11:25-26. [2/2]

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
A adria1983
0 / 0

śmierć jest straszna tylko dla tych którzy nie wiedzą co się dzieje z człowiekiem po śmieci

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar Pergamin
0 / 0

@adria1983 Nikt nie wie.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem