Demotywatory.pl

Pokaż panel
Szukaj
+
58 63
-

Komentarze


Dodaj nowy komentarz Zamknij Dodaj obrazek
G grik1
0 / 0

"W pierw­szej po­ło­wie XVII stu­le­cia zna­le­zio­no w Korz­kwi wiel­ki skarb skła­da­ją­cy się z 800 mo­net rzym­skich po­cho­dzą­cych z okre­su od Ne­ro­na do Kom­mo­du­sa, tj. sprzed 200 r. n.e. Mo­ne­ty te, o cał­ko­wi­tej wa­dze 2.780 gra­mów, prze­to­pio­no w pięk­ny ku­fel, a 188 naj­le­piej za­cho­wa­nych wto­pio­no w na­czy­nie na­le­żą­ce o­bec­nie do eks­po­na­tów Mu­ze­um Na­ro­do­we­go w Poz­na­niu. O je­go po­cho­dze­niu in­for­mu­je na­pis ła­ciń­ski, któ­ry w prze­kła­dzie pol­skim brzmi: Oracz o­rząc po­le w Korz­kwi wy­o­rał płu­giem to bo­gac­two, z któ­re­go jest dzban. Daw­na For­tu­no bę­dę cię już pił z peł­ne­go dzba­na, nie szu­ka­na dłu­go, cho­ciaż mi daw­no wpły­wasz."

To cytat ze strony http://www.zamkipolskie.com/korzkiew/korzkiew.html

Nigdzie za to nie ma zdjęcia współczesnego tego ciekawego zabytku.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
K killerxcartoon
0 / 0

@grik1
Wojny .... po ziarnistości na zdjęciu wnioskuje ze albo z przed I albo II światowej.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
G grik1
0 / 0

@killerxcartoon Niby racja, ale w dobie posiadania internetu nie da się części zbiorów sfotografować i udostępnić on-line. Tak, aby zachęcić do zobaczenie na żywo?

Całkiem ciekawy ktoś miał pomysł na to, jak skarby wykorzystać i ślad się urywa poza kilkoma wzmiankami w necie.
Na stronie muzeum nie ma o tym słowa...

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
K killerxcartoon
0 / 0

@grik1
Sądze że podczas jednej z nich albo zaginął i został zniszczony albo został zrabowany i jest w czyjeś prywatnej kolekcji albo niestety został przetopiony na kruszec. Wiec domniemuję że dlatego nie ma lepszych zdjęć.

poznałem kiedyś gościa jaki przetopił XVII i XVIII wieczne srebrne Austryjackie krajcary jakie wykopał a był tego ogromy dzban i tak z kilka kilo ważyły. Zostawił dwa czy trzy na pamiątkę... Tak się dziej jak mamy tępych debili żyjących w kraju i nie wiedzących co to zabytek i ze ma większa wartość niż kruszec oraz sqwysyńskie państwo i prawo jaki che cie obrabować jak coś znajdziesz uważając że wszystko jest państwa. W UK znalazca ma prawo do 50 procent wartości a do drugiej połowy ma prawo właściciel gruntu przy czym państwo ma prawo do pierwokupu po cenie rynkowej wszystkich wyrobów ze slota i srebra oraz artefaktów wyjątkowo cennych historycznie.
powiem ci ze np w Turcji w połowie XIX wieku rolnik odkrył przypadkiem grobowiec syna króla Midasa. chłopi przetopili kilkadziesiąt kilogramów złota i srebra.. To dopiero była strata ...

Odpowiedz Komentuj obrazkiem