Demotywatory.pl

Pokaż panel
Szukaj

Zjazd z ronda i przepisy według pani w BMW

www.demotywatory.pl
+
251 260
-

Komentarze


Dodaj nowy komentarz Zamknij Dodaj obrazek
U ubooot
+19 / 27

@wawrzynkor oddaj prawko jeśli twierdzisz że miała pierwszeństwo. Nieważnie kiedy i gdzie wjechała, nie miała prawa zmienić pasa ruchu (bo tu o to chodzi) jeśli pas jest zajęty, klasyczne wymuszenie pierwszeństwa. Zjazd z ronda niczego tu nie zmienia.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar YszamanY
+7 / 9

@wawrzynkor zmieniała pas ruchu ,zajechała gościowi drogę,a gość ,wygląda na to mógł jechać swoim pasem ruchu, prosto albo w prawo zjeżdżając z ronda

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar YszamanY
+11 / 13

@wawrzynkor jeszcze raz obejrzyj film i napisz mi gdzie wjechał na rondo nie ustępując pierwszeństwa i komu nie ustąpił , dwa - kobieta zjeżdża ze swojego pasa, musi każdego przepuścić

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar egoiste
+9 / 11

@wawrzynkor

Zgroza. Ja proponuję przeczytać dokładnie co mówi ten znak przed "rondem" zamiast bazować na tym co co się wydaje. Rozporządzenie o znakach i sygnałach drogowych §36 ust. 2

2. Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu przed kierującym WJEŻDŻAJĄCYM (wchodzącym) na to skrzyżowanie.

Poruszający się już po rondzie nie jest wjeżdżającym. Jak sobie wyobrażasz ustalenie pierwszeństwa na rondzie 100 metrowym w godzinach szczytu, gdy nie wiadomo kto i kiedy wjeżdżał?

Odpowiedz Komentuj obrazkiem

Zmodyfikowano 1 raz. Ostatnia modyfikacja: 21 września 2021 o 19:59

avatar egoiste
+6 / 8

@YszamanY Nie zmieniała pasa ruchu tylko zmieniała kierunek jazdy. To dwa różne, rozróżnione przez ustawodawcę i orzecznictwo manewry. Kierująca BMW nie zastosowała się natomiast do obowiązku wynikającego z art. 22. ust. 2 pkt 1 PoRD:

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
1) do prawej krawędzi jezdni – jeżeli zamierza skręcić w prawo;

A po ludzku - od kiedy to się skręca w prawo z lewego pasa?

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar rafik54321
+6 / 12

@wawrzynkor Z wewnętrznego pasa mogłaby zjechać w taki sposób tylko w jednym wypadku - jeśli byłoby to rondo turbinowe i pasy wyznaczały by właśnie taką ścieżkę zjazdu.

Względnie gdyby były strzałki namalowane na pasach.

W każdym innym przypadku do skręcania w lewo czy prawo, należy używać skrajnych pasów. Z racji iż z ronda ZAWSZE zjeżdża się w prawo, a zewnętrzny pas jest pasem skrajnym prawym, to tylko i wyłącznie z niego można zjechać. Koniec kropka. Nawet jeśli na wyjeździe są od razu 2 pasy, to i tak można zjechać wyłącznie zewnętrznym pasem!

Kto pierwszy wjechał na rondo nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Babeczka w BMW powinna po wjechaniu na wewnętrzny pas, zmienić go najpierw na zewnętrzny, a potem zjechać. A z racji iż na 99% by po prostu nie zdążyła (zjazd był zbyt blisko) to powinna na wewnętrznym pasie, objechać rondo i spróbować zmiany pasa wcześniej.

Jednakże zakładam że marka auta i kolor włosów w tym przypadku to nie przypadek XD.

A co do znaku ustąp pierwszeństwa. Yyy, ale kolego, kiedy koleś już był na rondzie, to jego znak ustąp pierwszeństwa NIE OBOWIĄZUJE! Bo już JEST na rondzie.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem

Zmodyfikowano 1 raz. Ostatnia modyfikacja: 21 września 2021 o 20:19

7 7th_Heaven
+5 / 7

@wawrzynkor jak ustąpić pierwszeństwa komuś na zupełnie innym pasie? Jak włączasz się na dwupasmówkę z pasa wlaczeniowego to też czekasz aż oba pasy będą wolne?

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar YszamanY
+1 / 1

@egoiste to rondo, była na środkowym pasie, zjechała ze swojego pasa ruchu, zgadza się ,zmieniając się kierunek ruchu

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar egoiste
+1 / 1

@YszamanY O to chodzi, że zmiana kierunku jazdy nie jest zmianą pasa ruchu i odwrotnie - to dwa różne manewry. Przecięcie pasa nie jest jego zmianą.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar YszamanY
+2 / 2

@egoiste o czym ty bredzisz, zmieniasz kierunek jazdy równoczesnie zmienijaąc pas ruchu , jadę swoim pasem i nic mnie nie obchodzi czy kobieta chce zmienić pas ruchu czy kierunek jazdy, ma mi ustapić pierwszeństwo, nie ja jej , jesteśmy obaj na rondzie, pierwszeństwo ma ten na swoim pasie ruchu
Art. 22. - [Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu; zakazy zawracania; jazda na suwak] - Prawo o ruchu drogowym.
"Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności."
"Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, z wyjątkiem ust. 4a i 4b, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas ruchu z prawej strony."

Przy zmianie pasa na rondzie obowiązują takie same zasady, jak na prostej drodze, a to oznacza, że zgodnie z kodeksem drogowym kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z ...

Odpowiedz Komentuj obrazkiem

Zmodyfikowano 2 razy. Ostatnia modyfikacja: 22 września 2021 o 19:22

avatar egoiste
+2 / 2

@YszamanY

Super ze cytujesz przepisy, jeszcze żebyś je tak zrozumiał...

"Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy LUB zajmowany pas ruchu"

To są dwa różne manewry. Tylko niestety ludziom się wydaje, że każda sytuacja kolizyjna jest kwestią pierwszeństwa, a to bzdura. Kobieta w ogóle nie miała prawa skręcać z lewego pasa, czy to ktoś był na prawym, czy nie.

Nie wiem czy ty sobie zdajesz sprawę, ale gdyby było tak jak piszesz, to przejazd przez każde skrzyżowanie byłby tożsamy ze zmianą pasa ruchu (przecięcie jezdni innej drogi i jej pasów ruchu).

Sąd Najwyższy to jak rozumiem też bredzi bo jaśnie panu coś się wydaje?

Sygn. akt III KK 109/12

"Drugie z założeń, do których odwoływały się skargi kasacyjne w tej sprawie, opiera się na utożsamieniu pojęć „zmiana kierunku jazdy” i „zmiana pasa ruchu” oraz odniesieniu do obu tych pojęć obowiązku wynikającego z art. 22 ust. 4 p.r.d., tj. nakazu ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który kierujący zamierza wjechać. Także i to założenie nie znajduje jednak należytego oparcia w treści obowiązującej regulacji prawnej. Już w samym tytule oddziału 4 ustawy- Prawo o ruchu drogowym ustawodawca wyodrębnia te dwa pojęcia, a w treści art. 22 p.r.d. – w poszczególnych ustępach tego przepisu – posługuje się nimi
albo razem – ust. 1 i ust. 5 oraz w art. 24 ust. 1 pkt 3 p.r.d. albo tylko jednym z nich. I taka właśnie sytuacja ma miejsce w odniesieniu do ust. 4 art. 22 p.r.d., na którego treść powołano się w kasacjach. Wynika z tego, że ustawodawca odróżnia sytuacje,
w których konkretne obowiązki dotyczą zarówno kierującego zmieniającego pas ruchu, jak i tego, który zmienia kierunek jazdy oraz te, które odnosi tylko do jednego z tych manewrów. Skoro sam ustawodawca rozróżnił i rozdzielnie traktuje te pojęcia, to nie można przyjmować, że ust. 4 jednak odnosi się do obu tych pojęć, skoro przecież wymieniono w nim tylko zmianę pasa ruchu. Dyrektywa zawarta w przepisie art. 22 ust. 4 p.r.d. dotyczy wyłącznie zmiany pasa ruchu i nie znajduje dostatecznego uzasadnienia twierdzenie, że można ją w drodze interpretacji rozciągnąć również na manewr zmiany kierunku jazdy

[...]

Kierujący pojazdem wykonując manewr skrętu w lewo nie zmienia przecież pasa ruchu, lecz kierunek tego ruchu, przy czym ustawienie pojazdu w stosunku do dotychczasowego pasa ruchu może być zasadniczo różne, np. prostopadłe, a może nawet w ogóle nie ulec zmianie, np. w wypadku poruszania się po pasie wyodrębnionym dla pojazdów skręcających w lewo. Próba interpretacji utożsamiającej zasady obowiązujące przy wykonywaniu manewru skrętu w lewo z tymi, które w ustawie odniesiono do manewru zmiany
pasa ruchu narusza też istotną dyrektywę wykładni sprzeciwiającą się przypisywaniu na gruncie jednego aktu prawnego tego samego znaczenia różnym terminom ustawowym (por. J. Wróblewski: Rozumienie prawa i jego wykładnia. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990, s. 79)."

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
A Aqq300
+1 / 1

@egoiste - szacun, wytłumaczyłeś szczegółowo.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar YszamanY
-2 / 2

@egoiste bredzisz, mówię o tej konkretnej sytuacji , kobieta zjeżdża ze swojego pasa ruchu ,chcesz mi powiedzieć że na rondzie ,każdy jej musi ustąpić jadąc swoim pasem ruchu ? podaj przepis nakazujący jej ustąpić pierwszeństwa ,gdy ona zmienia pas ruchu

Odpowiedz Komentuj obrazkiem

Zmodyfikowano 5 razy. Ostatnia modyfikacja: 22 września 2021 o 21:15

avatar egoiste
+1 / 1

@YszamanY Ta konkretna sytuacja nie różni się niczym od skrętu w lewo - zmieniający kierunek jazdy przecina czyjś pas.

Niestety popełniasz coś o czym pisałem wcześniej - każdą sytuację rozpatrujesz w kategorii pierwszeństwa. Dlatego zagrałeś teraz ad ignorantiam - prosisz mnie o udowodnienie tezy przeciwnej (tzn o przepis który nakazywał jej ustąpić pierwszeństwa).

Ty kompletnie nie rozumiesz co napisałem. Bo ja nigdzie nie twierdziłem, że nagrywający miał jej ustąpić pierwszeństwa. Cała sytuacja jest jej winą, ale to NIE JEST kwestia pierwszeństwa.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar YszamanY
+2 / 2

@egoiste to jest kwestia pierwszeństwa- zmieniając pas ruchu, musisz ustąpić temu z boku, bo mu zajeżdżasz drogę,oni jechali obok siebie - ktoś jest winny i nie ma tu znaczenia zmiana kierunku jazdy ,obydwoje zmieniali kierunek jazdy, ale ktoś komuś zajechał drogę przy zmianie swego pasa

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar egoiste
0 / 0

@YszamanY Czy ty nie rozumiesz, że to NIE JEST zmiana pasa ruchu? Wkleiłem ci wyrok Sądu Najwyższego, rozumiesz w ogóle co w nim napisano? To są dwa różne manewry, rozróżnione przez ustawodawcę zarówno pod względem nazwy jak i obowiązków z którymi się wiążą.

Tak, obydwoje zmieniali kierunek jazdy, z tym, że nagrywający robił to prawidłowo (z prawej krawędzi jezdni w prawo), a kierująca BMW nieprawidłowo (bo z lewej krawędzi jezdni w prawo). I to jest przyczyną kolizji.

Analogicznie przy skręcie w lewo i wyprzedzaniu nie ma w ogóle kwestii pierwszeństwa mimo iż ktoś komuś przecina pas ruchu, a jest kwestia poprawności wykonania manewru.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
T Tibr
+10 / 16

Wydaje mi się, że po takich akcjach dla bezpieczeństwa tych osób bi innych powinno się im odbierać prawo jazdy z automatu i wysyłać na powtórny egzamin.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
E elefun
+1 / 7

Jestem przerażony, kiedy czytam komentarze pod tym demotem. Jeśli ci ludzie mają prawko, to strach na drogę wyjechać.

Co do paniusi - pięknie zaistniała w sieci :)))

Odpowiedz Komentuj obrazkiem

Zmodyfikowano 1 raz. Ostatnia modyfikacja: 22 września 2021 o 8:26

P konto usunięte
+2 / 4

Dziwne że gość polemizował i niepotrzebnie się denerwował. Niech zaniesie ten filmik na policję to kretynkę wyedukują :)

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
B Beduin1288
-5 / 7

babka nie miala pierwszeństwa to fakt ale nagrywający też nie lepszy, wjeżdżając deptał gaz w podłogę jakby nie mógł normalnie ruszyć j wtedy babka by miala miejsce zjechać i żadnej spiny by nie było

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar rafik54321
+3 / 3

@Beduin1288 A może po prostu "luka" w nadjeżdżających pojazdach nie miała długości 1km? Czasem, zwłaszcza jak ruch jest spory, to po prostu trzeba ruszyć nieco "z kopyta", bo wcale byś nie wyjechał :/ . Naturalnie nie należy tego mylić z wjeżdżaniem "na bezczelnego".

Niestety ale od wjazdu na rondo, do docelowego zjazdu nie było nawet 50m. To stanowczo za mało aby zdążyć ruszyć, wyprzedzić pojazd na pasie obok, zmienić pas i zjechać tak, aby nie zmusić innych kierowców do manewrów awaryjnych. Babeczka dała ciała i po prostu powinna objechać całe rondo pasem wewnętrznym i zmienić pas wcześniej (przy drugim podejściu), tak aby odpowiednio wcześniej już znajdować się na pasie zewnętrznym.

Zrobienie kółeczka na rondzie NIE JEST BŁĘDEM! Ani jakąś dziwną skazą na honorze. Tak samo jak poprawka przy parkowaniu.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
P Pufas
-3 / 3

I takie gówno ktoś do netu wrzuca. Jprdl.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
avatar Xardas132
0 / 0

@Pufas A jednak zamieściłeś swój nic nie warty komentarz do netu. Jprdl.

Odpowiedz Komentuj obrazkiem
H Hajna89
-1 / 1

no te ronda to ja do końca nie wiem czy są dobre bo jeśli ktoś jest miejscowy wie gdzie jechać to spoko a jak turysta albo w rozjazdach ktoś pracuje to ma problem by musiał po wew ze 3 kółka zrobić by uznać gdzie jechać

Odpowiedz Komentuj obrazkiem